ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


 
ค้นหา  

 
 
 


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์หน้าแผนกฯ โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธสุทธาวาส องค์พระประจำวิทยาลัยฯ สรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริม...

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด

จำนวน 57 ภาพ
เข้าชมจำนวน   246 ครั้ง

[ 19/04/2560 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดา ครูพงษกร ศรีมณี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์และตัวแทนคณะครู ร่วมวางหรีดเคารพศพ นางอำพร ศรีมณี มารดาครูพงษกร ศรีมณี หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ซึ่งทางแผนกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญา....
    
จำนวน 4 ภาพ
เข้าชมจำนวน   155 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 13/02/2560 ]ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 26
เมื่อวัน ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดระยอง โดยการนำทีม ของ ครู นิติกร อ่อนนาง และ ครู หงษ์คำ อินใจ ผลการแข่งขันแ....
       
จำนวน 7 ภาพ
เข้าชมจำนวน   404 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3/01/2560 ] กิจกรรม
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรม "ปีใหม่สุขสันต์ คุณธรรมนำชีวิต " ขึ้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อ ครู นักเรียน นักศึกษา ในกา....
       
จำนวน 69 ภาพ
เข้าชมจำนวน   348 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 24/11/2559 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ อศจ.เชียงใหม่
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด โดยมีการแข่งขันทักษะ อยู่ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ 1) ทักษะการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ(PABX) 2)ทักษะเครื่องเสี....
       
จำนวน 17 ภาพ
เข้าชมจำนวน   400 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
 

 
 เอกสารดาวน์โหลด
 
 

 
รายละเอียด ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Only One เพียงคนเดียว  
หัวเรื่อง : ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Only One เพียงคนเดียว
รายละเอียด : ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Only One เพียงคนเดียว Detail : ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Only One เพียงคนเดียว ผลงานของนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส
ไฟล์ : Ab5g2Bbyejc
เข้าชม : 459 ครั้ง

รายละเอียด ภาพยนตร์สั้น - Short Film  
หัวเรื่อง : ภาพยนตร์สั้น - Short Film "Understand"
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน เทคนิคคอมพิมเตอร์ ปวช.2 ห้อง A
ไฟล์ : 0TGjU-5Bmv0
เข้าชม : 489 ครั้ง


 

[4/08/2559] ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท....
      
เข้าชมจำนวน  809 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
[26/06/2559] นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดหนังสั้น ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ระดับ ปวส. เข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ ว....
      
เข้าชมจำนวน  568 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
[8/02/2559] ตัวแทนนักศึกษาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานการแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดนครสวรรค์
นายเกียรติสง่า ผิวเหลือง และนายสุทธิพงศ์ ปันตา ตัวแทนนักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ 25 ประเภทช่าง....
      
เข้าชมจำนวน  948 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
[17/01/2559] ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ เดินตามเส้น ในวันเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เมื่อวัน ที่ 9-10 มกราคม 2559 นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชมรม " EN Maker Club " ได้นำหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเข้าแข่งขัน ในงาน เปิดบ้านวันวิชาการ ของวิทยาลัยเทคน....
      
เข้าชมจำนวน  967 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
[10/12/2558] นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) ของประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อโครงการ ?Overseas Experiential Programmes? ในการแ....
      
เข้าชมจำนวน  1138 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
[7/12/2558] ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย - 4 ธ.ค 58 นักศึกษาแผนกอิเล้กทรอนิกส์ ตัวแทนการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกา....
ไม่มีรูปภาพ

เข้าชมจำนวน  1038 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   
ยังไม่มีข่าว
 
 
 


 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.162.114.84

ขณะนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
21
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
542
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3819
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
22601
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater