ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 2560-10-17 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ร้านค้าออนไลน์
จำนวน 19 ภาพ [  30 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 Education to Employment Vocational Boot Camp (E to E) หลักสูตร ร้านค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 14 ตุลาคม 2560
       

 [ 2560-09-19 ]ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงค์โปร์
จำนวน 14 ภาพ [  51 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าแผนก คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ต้อนรับคณะครู และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบัน ITE College East แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสิงค์โปร์ เข้ารับการฝึกงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 18 - 29 กันยายน 2560 ตามโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริงในระดับมาตราฐานสากล เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างกันต่อไป ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
       

 [ 2560-09-15 ]แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลี้ยงเกษียณให้กับข้าราชการ
จำนวน 12 ภาพ [  65 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลี้ยงเกษียณให้กับข้าราชการครู ณ ร้านอาหารข้าวใหม่ปลามัน ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. โดยมีหัวหน้าแผนกฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
       

 [ 2560-09-7 ]แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 4 - 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
จำนวน 16 ภาพ [  66 ครั้ง ]
 
   Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 4 - 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยได้นำผลงาน รางวัล สิ่งประดิษฐ์ เกมส์ และสาระความรู้ต่าง ๆ ในด้านอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงในงาน
       

 [ 7/09/2560 ] วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
จำนวน 9 ภาพ [  72 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 07.40 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน ซึงมีครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน คือ ครูธวัชชัย แสงโพธิ์ พร้อมกล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่างร่วมพิธี ณ ลานหน้าเสาธง ส่วนงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต
       

 [ 22/08/2560 ]แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทำบุญแผนก และสืบชะตา
จำนวน 17 ภาพ [  75 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทำบุญแผนก และสืบชะตา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทำบุญแผนก และสืบชะตาโดย มี รองผู้อำนวยการ สมชาย เอื้องไมตรีพิรม
       

 [ 19/08/2560 ]ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ศึกษาดูงาน
จำนวน 8 ภาพ [  59 ครั้ง ]
 
   ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
       

 [ 20/07/2560 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ถวายเทียนพรรษา
จำนวน 8 ภาพ [  146 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำคณะครูและนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจดีย์หลวง
       

 [ 13/07/2560 ]กิจกรรมแข่งหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น งานครอบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 13 ภาพ [  150 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมแข่งหุ่นยนต์วิ่งตามเส้ ขึ้น ในวาระวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานศึกษาในเครื่อ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และแผนกวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
       

 [ 13/07/2560 ]ประมวลภาพ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 24 ภาพ [  135 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2560
       

 [ 10/07/2560 ]กิจกรรมการแข่งขันเข้าหัวสาย LAN UTP งานวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 20 ภาพ [  132 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการเข้าหัวสายแลน ขึ้น ในวาระวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานศึกษาในเครื่อ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และแผนกวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
       

 [ 23/04/2560 ]กิจกรรม รดน้ำดำหัวครู อาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 57 ภาพ [  384 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์หน้าแผนกฯ โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธสุทธาวาส องค์พระประจำวิทยาลัยฯ สรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส หัวหน้าแผนกและคณะครู ในแผนก และครูอาวุโส กล่าวให้พรแก่ลูกศิษย์ให้โชคดีมีสุข ผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ตกแต่งขบวนแห่เครื่องดำหัวพื้นเมืองแบบลานนาไทย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำดำหัวแล้วศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน หน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
       

 [ 19/04/2560 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดา ครูพงษกร ศรีมณี
จำนวน 4 ภาพ [  229 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์และตัวแทนคณะครู ร่วมวางหรีดเคารพศพ นางอำพร ศรีมณี มารดาครูพงษกร ศรีมณี หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ซึ่งทางแผนกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญาณของ คุณแม่อำพร ศรีมณี ไปสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยเทอญ
    

 [ 13/02/2560 ]ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 26
จำนวน 7 ภาพ [  522 ครั้ง ]
 
   เมื่อวัน ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดระยอง โดยการนำทีม ของ ครู นิติกร อ่อนนาง และ ครู หงษ์คำ อินใจ ผลการแข่งขันแผนกอิเล็ทรอนิกส์ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวอิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นอย่างมาก และเป็นผลงานที่การันตีได้ว่า แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
       

 [ 3/01/2560 ] กิจกรรม
จำนวน 69 ภาพ [  459 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรม "ปีใหม่สุขสันต์ คุณธรรมนำชีวิต " ขึ้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อ ครู นักเรียน นักศึกษา ในการเริ่มต้นปีใหม่ 2560 ในงานแผนกได้ นิมนต์ นักเทศชื่อดัง ของเมืองเชียงใหม่ มาเทศธรรมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนนักศึกษาในการมีส่วนร่วม ท้ายสุดของกิจกรรมดังกล่าว คณะครูได้จัดเตรียมอาหาร ผลไม้ ของหวาน ไอซ์ครีม มาบริการ และมีการแลกของขวัญระหว่างครู นักเรียน ทั้งระดับชั้น ปวช ปวส ร่วมถึงมีการแจกของรางวัลและทุนการศึกษาในงานนี้ด้วย
       

 [ 24/11/2559 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ อศจ.เชียงใหม่
จำนวน 17 ภาพ [  517 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด โดยมีการแข่งขันทักษะ อยู่ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ 1) ทักษะการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ(PABX) 2)ทักษะเครื่องเสียง 3) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ผลการแข่งขัน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รายการ เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ต่อไป
       

 [ 23/11/2559 ]โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ
จำนวน 24 ภาพ [  350 ครั้ง ]
 
   ครูรณกร วิกรรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ทุกชั้นปี ร่วมทำความดีเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จัดโครงการปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำปิง จำนวน 9,999 ตัว แจกริ้บบิ้นไว้อาลัยแก่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปบริเวณตลาดเมืองใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำปิงด้วย ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
       

 [ 22/11/2559 ]กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในการพัฒนเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
จำนวน 10 ภาพ [  310 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแทนคณะครู เข้า ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในการพัฒนเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว
       

 [ 26/10/2559 ]กิจกรรม
จำนวน 23 ภาพ [  273 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันทำกิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" ร่วมใจจัดทำริบบิ้นสีดำ ตามแบบที่กำหนด เพื่อนำไปแจกให้กับ ประชาชนที่มีความประสงค์จะนำไปติดเสื้อเพื่อถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยเมื่อจัดทำริบบิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำออกแจกให้ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรนิกส์
       

 [ 26/10/2559 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 10 ภาพ [  198 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่23 ตุลาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
       

มีจำนวนทั้งหมด 81 รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>
 

 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.167.202.184

ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
460
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6063
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
24845
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater