ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
หัวข้อ :  
ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
รายละเอียด :  
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ และ เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกันยกร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยให้เพียงพอต่อความต้องการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือระดับ ปวช. และ ปวส. ในภาคอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหลาย ๆ ภาคส่วน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำไปพัฒนาผู้เรียน สร้างกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียน ทั้งทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างทัศนะคติที่ดีในการดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
4/08/2559  เวลา : 09:41:57 am
ผู้ประกาศ :  
อพิเชษฐ อุดมผล  
จำนวนผู้เข้าชม :  
1956 ครั้ง 
จำนวนภาพ : 11 ภาพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
18.212.93.234

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
230
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7410
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
33882
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater