ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 20/07/2560 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ถวายเทียนพรรษา
จำนวน 8 ภาพ [  1048 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำคณะครูและนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจดีย์หลวง
       

 [ 13/07/2560 ]กิจกรรมแข่งหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น งานครอบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 13 ภาพ [  1114 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมแข่งหุ่นยนต์วิ่งตามเส้ ขึ้น ในวาระวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานศึกษาในเครื่อ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และแผนกวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
       

 [ 13/07/2560 ]ประมวลภาพ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 24 ภาพ [  1062 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2560
       

 [ 10/07/2560 ]กิจกรรมการแข่งขันเข้าหัวสาย LAN UTP งานวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 20 ภาพ [  1218 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการเข้าหัวสายแลน ขึ้น ในวาระวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานศึกษาในเครื่อ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และแผนกวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
       

 [ 23/04/2560 ]กิจกรรม รดน้ำดำหัวครู อาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 57 ภาพ [  1233 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์หน้าแผนกฯ โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธสุทธาวาส องค์พระประจำวิทยาลัยฯ สรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส หัวหน้าแผนกและคณะครู ในแผนก และครูอาวุโส กล่าวให้พรแก่ลูกศิษย์ให้โชคดีมีสุข ผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ตกแต่งขบวนแห่เครื่องดำหัวพื้นเมืองแบบลานนาไทย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำดำหัวแล้วศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน หน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
       

 [ 19/04/2560 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดา ครูพงษกร ศรีมณี
จำนวน 4 ภาพ [  1089 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์และตัวแทนคณะครู ร่วมวางหรีดเคารพศพ นางอำพร ศรีมณี มารดาครูพงษกร ศรีมณี หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ซึ่งทางแผนกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญาณของ คุณแม่อำพร ศรีมณี ไปสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยเทอญ
    

 [ 13/02/2560 ]ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 26
จำนวน 7 ภาพ [  1434 ครั้ง ]
 
   เมื่อวัน ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดระยอง โดยการนำทีม ของ ครู นิติกร อ่อนนาง และ ครู หงษ์คำ อินใจ ผลการแข่งขันแผนกอิเล็ทรอนิกส์ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวอิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นอย่างมาก และเป็นผลงานที่การันตีได้ว่า แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
       

 [ 3/01/2560 ] กิจกรรม
จำนวน 69 ภาพ [  1007 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรม "ปีใหม่สุขสันต์ คุณธรรมนำชีวิต " ขึ้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อ ครู นักเรียน นักศึกษา ในการเริ่มต้นปีใหม่ 2560 ในงานแผนกได้ นิมนต์ นักเทศชื่อดัง ของเมืองเชียงใหม่ มาเทศธรรมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนนักศึกษาในการมีส่วนร่วม ท้ายสุดของกิจกรรมดังกล่าว คณะครูได้จัดเตรียมอาหาร ผลไม้ ของหวาน ไอซ์ครีม มาบริการ และมีการแลกของขวัญระหว่างครู นักเรียน ทั้งระดับชั้น ปวช ปวส ร่วมถึงมีการแจกของรางวัลและทุนการศึกษาในงานนี้ด้วย
       

 [ 24/11/2559 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ อศจ.เชียงใหม่
จำนวน 17 ภาพ [  1377 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด โดยมีการแข่งขันทักษะ อยู่ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ 1) ทักษะการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ(PABX) 2)ทักษะเครื่องเสียง 3) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ผลการแข่งขัน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รายการ เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ต่อไป
       

 [ 23/11/2559 ]โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ
จำนวน 24 ภาพ [  1173 ครั้ง ]
 
   ครูรณกร วิกรรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ทุกชั้นปี ร่วมทำความดีเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จัดโครงการปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำปิง จำนวน 9,999 ตัว แจกริ้บบิ้นไว้อาลัยแก่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปบริเวณตลาดเมืองใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำปิงด้วย ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
       

 [ 22/11/2559 ]กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในการพัฒนเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
จำนวน 10 ภาพ [  865 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแทนคณะครู เข้า ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในการพัฒนเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว
       

 [ 26/10/2559 ]กิจกรรม
จำนวน 23 ภาพ [  1291 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันทำกิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" ร่วมใจจัดทำริบบิ้นสีดำ ตามแบบที่กำหนด เพื่อนำไปแจกให้กับ ประชาชนที่มีความประสงค์จะนำไปติดเสื้อเพื่อถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยเมื่อจัดทำริบบิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำออกแจกให้ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรนิกส์
       

 [ 26/10/2559 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 10 ภาพ [  619 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่23 ตุลาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 3/10/2559 ]งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 18 ภาพ [  884 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วม งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยในวันงาน นายรณกร วิกรรัตน์ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ภัตตคารเจี่ยท้งเฮง จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 27/09/2559 ]ร้อยรักนักศึกษา มุทิตาจิต ครูประชัน เรืองศรี
จำนวน 464 ภาพ [  1026 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดงาน ร้อยรักนักศึกษา มุทิตาจิต ครูประชัน เรืองศรี เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
       

 [ 27/09/2559 ]การรแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวน 431 ภาพ [  1131 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมกล่าวให้โอวาทว่า การแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัย ที่พึงประสงค์ในหมู่นักเรียนนักศึกษา และเน้นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียว ระหว่าง คณาจารย์และ นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ที่สนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การกีฬานั้นสอนคนให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย จัดการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อและกรีฑา โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาช่างเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
       

 [ 26/09/2559 ]งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาคเหนือ
จำนวน 1126 ภาพ [  995 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาคเหนือ โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ งานดำเนินไปด้วยความประทับใจ สวยงามและสมเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาคเหนือ จำนวน 187 ท่าน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 31/08/2559 ]ทำบุญแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวน 11 ภาพ [  1220 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำบุญแผนกประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และแสดงเคารพต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด และ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ บุคลากร ของแผนกที่ได้ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำบุญครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
       

 [ 4/08/2559 ]ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
จำนวน 11 ภาพ [  3333 ครั้ง ]
 
   นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ และ เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกันยกร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยให้เพียงพอต่อความต้องการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือระดับ ปวช. และ ปวส. ในภาคอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหลาย ๆ ภาคส่วน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำไปพัฒนาผู้เรียน สร้างกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียน ทั้งทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างทัศนะคติที่ดีในการดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 23/07/2559 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วางหรีดเคารพศพ นายประสิทธิ์ กันปี
จำนวน 3 ภาพ [  829 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ตัวแทน คณะครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายประสิทธิ์ กันปี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ พระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 น. เคลื่อนศพสู่สุสานบวกครกน้อย เวลา 14.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานวัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   

มีจำนวนทั้งหมด 94 รวมทั้งหมด : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4] หน้าถัดไป>>
 

 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
44.192.27.11

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
172
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1436
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
45793
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater