ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 22/07/2559 ]กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2559
จำนวน 23 ภาพ [  988 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2559 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยได้จัดขบวณแห่เทียน และ ตกแต่งต้นเทียนอย่างสวยงาม ไปถวายยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยกิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทำร่วมกัน ของคณะครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์
       

 [ 14/07/2559 ]โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (กิจกรรม ทำบุญ 9 วัด)
จำนวน 35 ภาพ [  1503 ครั้ง ]
 
   วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (กิจกรรม ทำบุญ 9 วัด) ขึ้น เพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญกุศล ในเดือนวันเข้าพรรษา โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาดวัด ทั้งหมด 9 วัด และได้ถวาย สังฆทาน พร้อม ชุดเครื่องมือทำความสะอาดวัด ในครั้งนี้ด้วย
       

 [ 1/07/2559 ]ทำบุญตักบาตร เนื่อง วันคล้ายวันสถาปนา 79 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 12 ภาพ [  756 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่อง วันคล้ายวันสถาปนา 79 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดย คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างล้นหลาม
       

 [ 26/06/2559 ]นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดหนังสั้น ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
จำนวน 17 ภาพ [  2021 ครั้ง ]
 
   วันที่ 26 มิถุนายน 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ระดับ ปวส. เข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา โดยนักศึกษาได้ จัดทำหนังสั้น เข้าร่วมประกวด 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ของเพียงเข้าใจ และ เรื่องที่ 2 เพียงคนเดียว (only one) ผลการแข่งขัน ผลงานของนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช และ ระดับ ปวส ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดครั้งนี้
       

 [ 21/06/2559 ]พิธีไหว้ครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 23 ภาพ [  1187 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัด พิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อ เชิญชูและรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้มีวิชาชีพ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งได้เตรียมพานดอกไม้ ที่ได้ตกแต่งอย่างสวยงาม มาไหว้ครู ในพิธีดังกล่าว
       

 [ 17/05/2559 ]ศึกษาดูงาน สถานนีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 37 ภาพ [  1248 ครั้ง ]
 
   วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เดินทางไปศึกษา ดูงาน ที่สถานนีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อไปศึกษาแนวทางการทำงานของวิชาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทางการวิทยุโทรทัศน์ โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก พี่ๆ บุคลากรสถานนีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความรู้ทางด้านเทคนิค และ แนวทางในการทำงานให้แก่นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
       

 [ 14/05/2559 ]ประชุมผู้ปกครอง แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวน 16 ภาพ [  1215 ครั้ง ]
 
   วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานประชุมผู้ปกครองทั้งระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ กฏระเบียบ ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และพบเจอกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้อง ซึ่งทั้งนี้ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และ พร้อมที่จะดูแลบุตร หลานผู้ปกครองให้อย่างดีที่สุด
       

 [ 14/05/2559 ]การประชุมจัดทำหลักสูตร แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
จำนวน 15 ภาพ [  1085 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รองผู้อำนวยการฯ และ คณะครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมจัดทำหลักสูตรวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 12/05/2559 ]ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
จำนวน 22 ภาพ [  770 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ระดับ ปวส. ขึ้น โดยช่วงเช้านักเรียนนักศึกษาได้พบปะกับคณะผู้บริหารและ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้ ชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ระหว่างศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และในช่วงบ่าย นักเรียน นักศึกษา ใหม่ได้ พบปะครูในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และพบครูที่ปรึกษา
       

 [ 4/05/2559 ]อบรมการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ณ วิทยาลัยลูกผู้ชาย
จำนวน 26 ภาพ [  1141 ครั้ง ]
 
   วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากร ในการอบรมการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ณ วิทยาลัยลูกผู้ชาย เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้บำบัดยาเสพติด ได้มีอาชีพเมื่อบำบัดเสร็จ โดยวิทยากรที่ให้การอบรมครั้งนี้ได้แก่ ครู ศรายุทธ คงตา ครู อพิเชษฐ อุดมผล และนักศึกษาแผนกิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระยะเวลานการอบรมครั้งนี้ 6 ชั่วโมง
       

 [ 22/04/2559 ]กิจกรรม ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว ครู อาจารย์
จำนวน 28 ภาพ [  1111 ครั้ง ]
 
   วันที่ 22 เมษายน 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว ครู อาจารย์ ขึ้นบริเวณหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญ อาจารย์อาวุโส ประจำแผนกที่เกษียณราชการ มาร่วมพิธีดังกล่าว ในงานครั้งนี้มี ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้างานร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
       

 [ 22/04/2559 ]การเรียนการสอนปรับพื้นฐานแก่นักเรียนนักศึกษาใหม่ แผนกอิเเล็กฯ ปีการศึกษา 2559
จำนวน 16 ภาพ [  832 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน.ให้แก่นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6 โดยเริ่มเรียนปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2559
       

 [ 19/04/2559 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร
จำนวน 27 ภาพ [  1290 ครั้ง ]
 
   วันที่19 เมษายน 2559 คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และรองผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ รักใคร่ และ ขออภัยในสิ่งที่ล้วงเกิน ก้าวล้ำผู้บังคับบัญชา ตามจารีดประเพณีของล้านนา
       

 [ 25/03/2559 ]สอบรอบคัดเลือก แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 14 ภาพ [  1394 ครั้ง ]
 
   วันที่ 25 มีนาคม 2559 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส แผนก อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาได้ เข้ามาสอบในครั้งนี้ จำนวนมาก
       

 [ 23/03/2559 ]ประชุมจัดทำหลักสูตร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
จำนวน 13 ภาพ [  1134 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมจัดทำหลักสูตร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ เกี่ยวกับการซ่อม สร้างเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลยังขาดบุคลากรที่ด้านนี้เป็นจำนวนมาก
       

 [ 23/03/2559 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์เป็นเจ้าภาพร่วมงานทำบุญฌาปณกิจศพ อาจารย์ วรรณี จารุจารี
จำนวน 13 ภาพ [  623 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเจ้าภาพร่วมงานทำบุญฌาปณกิจศพ อาจารย์ วรรณี จารุจารี ในคืนวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ วัดกู่เต้า อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางแผนก นำโดย นายหงษ์คำ อินใจ หัวหน้าแผนก และคณะครู นักศึกษาได้ ช่วยกันเตรียมงานในครั้งนี้
       

 [ 18/03/2559 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อาจารย์ ศิริพร เชาวนิช
จำนวน 9 ภาพ [  1209 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำของ นายหงษ์คำ อินใจ หัวหน้าแผนกฯ และตัวแทนคณะครู ได้ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์ วรรณี จารุจารี มารดาของ อาจารย์ ศิริพร เชาวนิช ซึ่งถึงแก่กรรม วันที่ 17/3/59 ที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเจ้าภาพร่วมงานทำบุญฌาปณกิจศพ ในคืนวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 นี้
       

 [ 14/03/2559 ]โครงการอบรม Instructional Design and Facilitation
จำนวน 8 ภาพ [  994 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมอบรมโครงการ Instructional Design and Facilitation (ITE โมเดล) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้
       

 [ 10/03/2559 ]โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
จำนวน 13 ภาพ [  1433 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้ออกหน่วยบริการ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ณ.โรงเรียนเปียงหลวงวิทยาคม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยมีครู สุรพงศ์ วัฒนกีบุตร และ ครูนพรัตน์ มโนรำ เป็นตัวแทนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการครั้งนี้
       

 [ 9/03/2559 ]งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา
จำนวน 6 ภาพ [  1128 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก อาชีวศึกษาภาคเหนือ ในการติดตั้งระบบเสียง ในงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
      

มีจำนวนทั้งหมด 94 รวมทั้งหมด : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4] หน้าถัดไป>>
 

 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
44.192.27.11

ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
171
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1435
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
45792
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater