ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 9/03/2559 ]พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2558
จำนวน 10 ภาพ [  646 ครั้ง ]
 
   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับ ปวช และ ปวส สำหรับนักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาระดับปวช. จำนวน 98 คน และ ในระดับ ปวส. จำนวน 123 คน ทั้งนี้ คณะครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ขออวยพรให้นักศึกษา ที่จบการศึกษาทั้งระดับ ปวช และ ปวส ประสบแต่ความสำเร็จ มีความก้าวหน้าใน อนาคตสืบไป
       

 [ 9/03/2559 ]กิจกรรมสัมพันธ์เทคนิค-เทคโน
จำนวน 14 ภาพ [  626 ครั้ง ]
 
   เมือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์เทคนิค-เทคโน โดยในวันงานได้มีกิจกรรม และ กีฬา อาทิเช่น การแข่งขันฟุตบอล วอลเล่บอล แบดมินตัน และการละเล่นพื้นบ้าน ทังนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคฯ และ เทคโน ให้มีความแนบแน่นสืบไป
       

 [ 14/02/2559 ]สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส ประเภท คัดสรร ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวน 9 ภาพ [  989 ครั้ง ]
 
   วันที่ 13 -14 วันสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส ประเภท คัดสรร ประจำปีการศึกษา 2559 ของวิลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยช่วงเช้า เป็นการสอบข้อเขียน และ ช่วงบ่ายสอบสัมพาษณ์ ซึ่งการสอบครั้งนี้ คณะครู และ นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก แก่ นักเรียนที่เรามาสอบคัดเลือก อย่างอุ่น
       

 [ 8/02/2559 ]ตัวแทนนักศึกษาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานการแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 7 ภาพ [  2202 ครั้ง ]
 
   นายเกียรติสง่า ผิวเหลือง และนายสุทธิพงศ์ ปันตา ตัวแทนนักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ 25 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาทักษะไมโคคอนโทรลเลอร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยทีมที่เข้าร่วมมาจากการแข่งขันของแต่ละภาคๆ ละ 3 ทีม ประกอบด้วยจาก 5 ภาค โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ครูนิติกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ และครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี
       

 [ 20/01/2559 ]ขอแสดงความยินดี กับ ครูหงษ์คำ อินใจ และ ครูเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว ได้รับการยกย่อง เป็น ครูดีเด่น ประจำปี 2559
จำนวน 7 ภาพ [  1436 ครั้ง ]
 
   วันที่ 20 มกราคม 2559 ครูหงษ์คำ อินใจ และ ครูเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว ได้รับการยกย่อง เป็น ครูดีเด่น ประจำปี 2559 ในงานวันครู ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติ์ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มอบ รางวัลเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึก เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นตัวอย่างที่ดี แก่ บุคลากร ทางการศึกษา สืบไป
       

 [ 20/01/2559 ]การสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกอิล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่ ลำพูน
จำนวน 12 ภาพ [  2006 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 18 -22 มกราคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกอิล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่ ลำพูน ในการจัดสอบครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ รับรองมาตรฐานทางด้านวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 และ ปวส. ปีที่ 2 ก่อจบการศึกษา เพื่อไปประกอบอาชีพ เป็น ช่าง และ ช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ต่อไปใอนาคต
       

 [ 19/01/2559 ]ตัวแทน ข้าราชการครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
จำนวน 21 ภาพ [  694 ครั้ง ]
 
   วันที่ 18 มกราคม 2559 ตัวแทน ข้าราชการครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศ ตำบล เมืองงาย อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ เป็นประธาน ในพิธีครั้งนี้
       

 [ 17/01/2559 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
จำนวน 14 ภาพ [  1066 ครั้ง ]
 
    เมื่อวันที่ 1ุ6 -17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด โดยมอบให้กับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
       

 [ 17/01/2559 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ เดินตามเส้น ในวันเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 30 ภาพ [  2755 ครั้ง ]
 
   เมื่อวัน ที่ 9-10 มกราคม 2559 นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชมรม " EN Maker Club " ได้นำหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเข้าแข่งขัน ในงาน เปิดบ้านวันวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
       

 [ 11/01/2559 ]งานมหกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 48 ภาพ [  1075 ครั้ง ]
 
   เมื่อวัน ที่ 9-10 มกราคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดงาน มหกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ ณ ห้างสรรพสินค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ซึงแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดบูธ แนะนำแผนก กิจกรรมการเล่นเกมส์ รถบังคับ เกมส์เจ้าเวหา และเกมส์ที่สร้างด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกมากมาย ส่วนกิจกรรม ทางด้าวิชาการ ได้ แก่ การ แข่งขันเข้าสาย LAN โดยกิจกรรมที่จัด ขึ้นในครั้งนี้ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ ให้ น้องๆ และ ผู้เข้าร่วมงาน ได้ รู้จัก คำว่า อิเล็กทรอนิกส์ และ ทำความเข้าใจว่าบุคลากร ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ มีบทบาทในการทำงาน มีอาชีพ อย่างไร ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขั้น ได้รับความสนใจจาก ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านดนตรี สร้างสีสันให้แก่ งานมหกรรม เปิดบ้านวันวิชาการเป็นอย่างมาก
       

 [ 31/12/2558 ]กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 84 ภาพ [  990 ครั้ง ]
 
   เมื่อวัน อังคาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2558 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของ คณะครู และนักศึกษา แผนก อิเล็กทรอนิกส์ ในกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา มี ความรัก มีความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และ เพื่อ ให้นักศึกษาผ่อนคลายจากการเรียน
       

 [ 22/12/2558 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบคอมพิวเตอร์
จำนวน 43 ภาพ [  1028 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด โดยมอบให้กับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกแมคคาทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
       

 [ 10/12/2558 ]นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์
จำนวน 7 ภาพ [  2318 ครั้ง ]
 
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) ของประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อโครงการ ?Overseas Experiential Programmes? ในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาในการเรียนรู้การดำเนินชีวิตในต่างแดน ความรู้ทางวิชาการ และไปฝึกงานในสถานประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ นั้น โดยในปีการศึกษา 2558 นี้โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 8-17 ธันวาคม 2558 โดยประเทศสิงคโปร์ส่งนักเรียน นักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 10 คน โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ท่านรองฯปัญญชาติ วงศ์ปัญญา และคณะนักเรียน นักศึกษา คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ให้การต้อนรับ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการรับ นักศึกษา จาก ITE เข้าฝึกงานในสถานประกอบการได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ (CAT) บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท Si Net เชียงใหม่
       

 [ 7/12/2558 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
จำนวน 0 ภาพ [  2199 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 30 พ.ย - 4 ธ.ค 58 นักศึกษาแผนกอิเล้กทรอนิกส์ ตัวแทนการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ โดยจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขัน ผลงานที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ 1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อกาาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเครื่องเตือนข้ามถนนทางโค้ง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และผลงานชิ้นที่ 2.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ฯ ตู้ยาสามัญสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และ ลงานชิ้นที่ 3.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ฯ เครื่องช่วยหัดเดินฯ ได้รับรางวัล วัลเกียรติยศจาก สอศ. และ รางวัลเกียรติยศ จากสภาอุตสาหกรรม ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลข้างต้นนี้ ได้เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันทักษะระดับประเทศ ต่อไป
ไม่มีรูปภาพ

 [ 7/12/2558 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค
จำนวน 16 ภาพ [  1800 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 30 พย. - 4 ธค. 58 นักเรียน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 27 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ นักศึกษาประกอบด้วยนายเกียรติสง่า ผิวเหลือง (ปวส.2) นายสิทธิพงศ์ ปันตา(ปวส.1) ครูที่ปรึกษา ครูนิติกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ ครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี 2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมนักเรียนประกอบด้วยนายศรัณย์ โชคมัสวัสดิ์(ปวช.3) นายเมธินทร์ วิละชาญ(ปวช.3) ครูที่ปรึกษาครูอพิเชษฐ อุดมผล โดยนักเรียน นักศึกษาดังกล่าวจะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับชาติ ระหว่างเดือน มค. ? กพ. นี้ที่ จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
       

 [ 22/11/2558 ]ส่งมอบโครงงานนาฬิกาบอกเวลาอัตโนมัติให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่แตง อำเภออมก๋อยและอำเภอฮอด
จำนวน 31 ภาพ [  2441 ครั้ง ]
 
   โครงงานนาฬิกาบอกเวลาอัตโนมัติ ผลงานของนักศึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชา มาออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแจ้งเวลาหมดชั่วโมงเรียน และในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการปัญญาชนคนทำดี "ทำดีทะลุตำรา" ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี ได้ติดตั้งนาฬิกาบอกเวลาอัตโนมัติให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง 7 แห่ง โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท โรงเรียนวันสันมะฮกฟ้า โรงเรียนวัดสันป่าค่า โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนบ้านบวกค้าง โรงเรียนแม่ปูคา โรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอฮอด 1 แห่ง โรงเรีนบ้นเตียนอาง อำเภออมก๋อย 1 แห่ง โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และ อำเภอแม่แตง 1 แห่ง โรงเรียนแม่แตง
       

 [ 21/11/2558 ]งานฌาปนกิจศพ นางสาว น.ส.วศา พันธุ์คอน ศิษย์เก่าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 0 ภาพ [  855 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ครูหงษ์คำ อินใจ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และ ตัวแทนคณะครู ได้วางพวงหรีด งานฌาปนกิจศพ นางสาว น.ส.วศา พันธุ์คอน ศิษย์เก่าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจบจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ คณะครู และ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว พันธุ์คอน และขอให้ดวงวิญญาณของ น.ส.วศา พันธุ์คอน ไปสู่สวรรค์ ณ ชั้นฟ้า ด้วยเถิด
ไม่มีรูปภาพ

 [ 13/11/2558 ]มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อ.ดอยหล่อ ตามโครงการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
จำนวน 7 ภาพ [  1493 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 12 ครูหงษ์คำ อินใจ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ ตัวแทนคณะครู ได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตามโครงการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อเป็นการแบ่งปันเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
       

 [ 10/11/2558 ] ตัวแทนครูแผนกอิเล็กฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม ที่ประเทศสิงคโปร์ (เพิ่มเติมรูปภาพ)
จำนวน 41 ภาพ [  1470 ครั้ง ]
 
    ครูหงษ์คำ อินใจ และครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี เป็นตัวแทนครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่่วมหลักสูตร"การฝึกอบรมครูผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการออกแบบการสอนและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน" ตามโครงการ "Master Trainer Pedagogy Programme in Instructional Design & Facilitation" ณ สถาบัน ITE ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-18 กันยายน 2558 และจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ มาขยายผลให้กับครูในอาชีวศึกษา หรือสอศต่อไป
       

 [ 8/11/2558 ]การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
จำนวน 43 ภาพ [  2439 ครั้ง ]
 
   เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้นำ สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขัน 35 ชิ้นงาน ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 9 รางวัล ได้แก่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันดับที่ 1 ระบบแจ้งเตือนภัยผ่นระบบ SMS อันดับที่ 3 ระบบแจ้งเตือนคนข้ามถนน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย อันดับที่ 1 ตู้ยาสามัญสำหรับผู้พิการทางสายตา อันดับที่ 2 เมาส์ศรีษะสำหรับผู้พิการท่อนแขน อันดับที่ 3 เครื่องช่วยหัดเดินกายภาพบำบัดผู้ป่วยช่วงขาท่อนล่าง ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร อันดับที่ 1 ระบบปลูกพืชไร้ดินอัจฉริยะ อันดับที่ 2 เครื่องกลั้นน้ำชีวภาพเพื่อไล่แมลง อันดับที่ 3 กังหันเติมออกซิเจนในน้พลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ อันดับที่ 3 ระบบดูแลและแจ้งเตือนการใช้สุขาสำหรับผู้สูงอายุ ได้ไปแข่งขันในระดับภาค ต่อไป
       

มีจำนวนทั้งหมด 94 รวมทั้งหมด : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 หน้าถัดไป>>
 

 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
44.192.27.11

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
172
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1436
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
45793
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater