h
3 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค กาคเหนือ ครั้งที่ 30 [อ่าน 2189]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส นายทศพร ทวีคุณ นายปรัชญา มาลาพุ่ม ครูผู้ควบคุม นายกฤษณะ มีสุข นายธวัชชัย คุณสารวนิส ชนะเลิศ ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายรชต ธาราพิทักษ์วงศ์ นายภูมิภัทร เสนิวงค์ ณ อยุธยา ครูผู้ควบคุม นายผาไท แสงสิริโรจน์ นายรณกร วิกรรัตน์ ชนะเลิศ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ นายธนภัทร ไชยธิมา นายสหัสวรรษ เกิดพงษ์ ครูผู้ควบคุม นายอพิเชษฐ อุดมผล นางสาวอัญชลี สิงห์คำ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=98
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
2561-12-11  เวลา : 11:00:54 am
ผู้ประกาศ :  
กฤษณะ มีสุข