หัวข้อ :  
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
   
รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
   
เอกสารแนบ : 
26-10-2016-eRv6YL4Wed101941.jpg  
   
วันที่ : 
26/10/2559  เวลา : 10:19:41 pm
ผู้ประกาศ :  
อพิเชษฐ อุดมผล