หัวข้อ :  
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน โทรคมนาคม รุ่นที่ 1
   
รายละเอียด : 
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน โทรคมนาคม รุ่นที่ 1
   
เอกสารแนบ : 
19-03-2018-Asb2tRiMon120908.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2561  เวลา : 12:09:08 pm
ผู้ประกาศ :  
กฤษณะ มีสุข