หัวข้อ :  
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
   
รายละเอียด : 
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
   
เอกสารแนบ : 
19-03-2018-il05mgkMon121101.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2561  เวลา : 12:11:01 pm
ผู้ประกาศ :  
กฤษณะ มีสุข