หัวข้อ :  
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3
   
รายละเอียด : 
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3
   
เอกสารแนบ : 
19-03-2018-2fah9NiMon121115.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2561  เวลา : 12:11:15 pm
ผู้ประกาศ :  
กฤษณะ มีสุข