หัวข้อ :  
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
   
รายละเอียด : 
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
   
เอกสารแนบ : 
19-03-2018-rX6gjYfMon121146.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2561  เวลา : 12:11:46 pm
ผู้ประกาศ :  
กฤษณะ มีสุข