หัวข้อ :  
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาเทคนิคคอม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ https://drive.google.com/drive/folders/1VRrC4WweCP10bSAWPO9_coX3dP_E9nbx?usp=sharing
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
4/03/2564  เวลา : 04:21:23 pm
ผู้ประกาศ :  
กฤษณะ มีสุข