หัวข้อ :  
ตัวแทนนักศึกษาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานการแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดนครสวรรค์
   
รายละเอียด : 
นายเกียรติสง่า ผิวเหลือง และนายสุทธิพงศ์ ปันตา ตัวแทนนักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ 25 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาทักษะไมโคคอนโทรลเลอร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยทีมที่เข้าร่วมมาจากการแข่งขันของแต่ละภาคๆ ละ 3 ทีม ประกอบด้วยจาก 5 ภาค โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ครูนิติกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ และครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
8/02/2559  เวลา : 08:43:31 pm
ผู้ประกาศ :  
นายหงษ์คำ อินใจ