Home

News

คว้า 4 รางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร

Posted by: kridsana Category: General

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร

More

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by: kridsana Category: General

ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้กับน้องๆที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ขอให้น้องๆ ศึกษารายละเอียดข้อมูล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยครับ

More
<< <Page 2 of 3> >>