กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้กับน้องๆที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ขอให้น้องๆ ศึกษารายละเอียดข้อมูล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยครับ

271748610_5063508960336634_5038694209689308599_n

ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้กับน้องๆที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ขอให้น้องๆ ศึกษารายละเอียดข้อมูล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยครับ
เว็บไซต์ สำหรับการรายงานตัว http://regis-std.cmtc.ac.th
หมายเหตุ : กำหนดการมอบตัวอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง


Return
Jan 21, 2022 Category: General Posted by: kridsana