หัวข้อ :  
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
   
รายละเอียด : 
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
   
เอกสารแนบ : 
19-03-2018-4CheH3BMon121212.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2561  เวลา : 12:12:12 pm
ผู้ประกาศ :  
กฤษณะ มีสุข