หัวข้อ :  
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คลิกดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
   
เอกสารแนบ : 
28-10-2015-EM55ORUWed40955.pdf  
   
วันที่ : 
28/10/2558  เวลา : 04:09:55 pm
ผู้ประกาศ :  
นายกฤษณะ มีสุข